Bình luận: Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp

QĐND – Sau những thất bại liên tiếp trong âm mưu lôi kéo quần chúng nhân dân chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta vào dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, Hội đồng nhân dân các cấp và bầu các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị nước ta, các thế lực thù địch lại mượn danh “nhân dân” để kích động chính nhân dân chống lại những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng ý chí, nguyện vọng của toàn dân trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2001.

Continue reading

Advertisements

Hang Ngu Công và ỷ mạnh hiếp yếu

Sách Cổ Học Tinh Hoa có câu chuyện Hang Ngu Ông như sau :

Vua Hoàn Công nước Tề đi săn, đuổi con hươu chạy vào trong một cái hang, thấy có một ông lão, bèn hỏi rằng: “Hang này tên gọi là hang gì”?

Ông lão thưa: “Tên là hang Ngu Công”.

– Tại làm sao mà đặt tên như thế?

– Tại kẻ hạ thần đây mới thành có tên ấy.

Continue reading

Nguyễn Thái Học và hai khuynh hướng phát triển quốc gia

Nguyễn Thái Học

Tân Phong

Ông Nguyễn Thái Học ngày nay được biết đến như là người đã thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng và khởi nghĩa chống Pháp. Các nhà viết sử xem ông Nguyễn Thái Học thuộc về thế hệ Tây học hoạt động chống Pháp kế tiếp thế hệ các nhà Nho chống Pháp sau khi người Pháp bãi bỏ Nho học tại Việt Nam.
Continue reading

Bình luận: Tam dân chủ nghĩa vẫn còn thời sự với VN

Quốc Phương
BBC Tiếng Việt
Cập nhật: 15:42 GMT – thứ sáu, 7 tháng 10, 2011
Một trăm năm sau khi cuộc Cách mạng Tân Hợi thành công ở Trung Quốc (10/10/1911), các sử gia Việt Nam nhận xét tư tưởng cách mạng và dân túy của lãnh tụ cách mạng tư sản Tôn Trung Sơn, tiếp tục giữ nguyên giá trị không chỉ với Trung Quốc mà còn với Việt Nam.

Tìm xương lính Mỹ được sao không tìm xương lính VNCH?

Ngày 30-9-2011, Thượng Nghị Sĩ Mỹ Jim Webb tuyên bố khoản tiền 1 triệu đô la để dùng cho chương trình tìm kiếm hài cốt lính mất tích của cả hai bên Việt Mỹ trong chiến tranh chỉ nên được dùng khi bên phía Việt Nam bao gồm cả việc tìm kiếm hài cốt lính Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải chỉ tìm hài cốt lính Mỹ và bộ đội, du kích bên phía Cộng Sản mà thôi .

Cải Cách Ruộng Đất tại miền Bắc 1953 – 1956

Nhóm Học Tập biên soạn

 Viết theo dữ kiện lấy từ:

– Án Tích Cộng Sản Việt Nam (2001), Trần Gia Phụng

– Từ Thực Dân Đến Cộng Sản (1964), Hoàng Văn Chí

– Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc, Hoàng Văn Chí

– Đêm Giữa Ban Ngày, Vũ Thư Hiên

– Mặt Thật, Bùi Tín

– Trang web của đài BBC:

 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2004/10/041011_landreform.shtml

Continue reading