Tag Archives: nông trường

Cải Cách Ruộng Đất tại miền Bắc 1953 – 1956

Nhóm Học Tập biên soạn

 Viết theo dữ kiện lấy từ:

– Án Tích Cộng Sản Việt Nam (2001), Trần Gia Phụng

– Từ Thực Dân Đến Cộng Sản (1964), Hoàng Văn Chí

– Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc, Hoàng Văn Chí

– Đêm Giữa Ban Ngày, Vũ Thư Hiên

– Mặt Thật, Bùi Tín

– Trang web của đài BBC:

 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2004/10/041011_landreform.shtml

Continue reading

Advertisements