Tag Archives: Tam Dân Chủ Nghĩa

Bình luận: Tam dân chủ nghĩa vẫn còn thời sự với VN

Quốc Phương
BBC Tiếng Việt
Cập nhật: 15:42 GMT – thứ sáu, 7 tháng 10, 2011
Một trăm năm sau khi cuộc Cách mạng Tân Hợi thành công ở Trung Quốc (10/10/1911), các sử gia Việt Nam nhận xét tư tưởng cách mạng và dân túy của lãnh tụ cách mạng tư sản Tôn Trung Sơn, tiếp tục giữ nguyên giá trị không chỉ với Trung Quốc mà còn với Việt Nam.
Advertisements